slogan webu - změňte či smažte dle uvážení
Navigace: Stolní tenis > Úderová technika

Úderová technika

Když zvládneš základní postoj a úchop pálky, je čas záhájit nácvik základních úderů.

Jak nacvičovat údery? Jak poznat chyby? To jsou základní otázky, na které jsou odpovědi docela jednoduché.

Při nácviku úderu zkontroluj polohu nohou, počáteční polohu pálky a koncovou polohu pálky. Míček nepřistane na soupeřově stole proto, že nesprávně stojíš, pálku máš na začátku nebo na konci úderu v nesprávné poloze. Jiná příčina není.

Chyby poznáš tak, že se natočíš na video a svoje provedení úderu porovnáš s výukovým videem a následně opravíš odchylky a znovu se natočíš na video a znovu porovnáš svůj výkon s výukovým videem. Tak stále dokola.

Pokud máš některý úder natolik špatný a zlozvyky nejdou odstranit, nevadí. Takový úder nehraj. Začni se učit úder úplně od začátku jako zcela nový úder, který jsi nikdy nehrál.

Nejdříve si prohlédni metodický web ČAST. Pro možnost prohlédnout si volná videa školy PingSkills je třeba se přihlásit k bezplatnému členství. Po kliknutí na odkaz se objeví stránka a výzva k přihlášení v angličtině. Po přihlášení budou odkazy k jednotlivým úderům fungovat.

http://metodika.ping-pong.cz/index.php/clanky-videa/uderova-technika/14-fh-topspin.html

Základní údery jsou:

- podání a příjem podání, drajv, blok, pink, topspin do pinku, topspin do bloku, čop a flip a to hrané jak backhandem tak forehandem. Celkem tedy 18 základních úderů. V průběhu nácviku stále kontroluj postoj, provedení zpevňovacího poskoku a správné a volné držení pálky.

Příjem podání – nejdůležitější  (1. nejdůležitější úder)

Pasivní příjem základní úder

 • Základní postoj cca 60 až 70 cm od stolu
 • levá noha je na úrovni levé lajny stolu
 • Sleduj značku na míčku a pohyb pálky soupeře
 • Spodní rotaci ber pinkem, jdi pod míček a uděl rotaci pohybem k síťce,
 • Boční horní rotaci a míčky bez rotace vrchem
 • Míček tlač na stranu, odkud začal pohyb ruky podávajícího hráče.
 • V případě dlouhých prudkých rotovaných podání, která ti nejdou dobře vrátit, odstup dále od stolu a nech podání tzv. rozbalit, abys lépe odhadl rotaci, která se delší dráhou letu míčku také zmenší, a ber čopem.
 • Dbej na to, aby zápěstí při pasivním příjmu bylo pevné spolu s předloktím. Míček udeř pohybem předloktí.

Nejčastější a základní chybou je právě nepevné zápěstí a snaha dát míčku rotaci zápěstím. Pokud ti nejde vrátit podání ověř nejdříve, zda neděláš tuhle chybu.

Aktivní příjem podání

Aktivní příjem podání vyžaduje zvládnutou techniku drajvu, topspinu a flipu. 

 • Krátká podání za síťku s horní, boční a spodní rotací ber flipem
 • Dlouhá podání se spodní rotací ber topspinem do pinku.
 • Dlouhá podání s boční a horní rotací do BH ber drajvem v míček udeř v nejvyšším bodě letu, dlouhá podání s boční rotací do FH topspinem, míček nenech spadnout pod desku, radějí udeř míček na začátku jeho sestupné dráhy.
 • Naražená podání a podání s horní rotací do FH ber drajvem nebo topspinem.

http://www.youtube.com/watch?v=756O0bzyQ0c

http://www.youtube.com/watch?v=nf9p3YtI7Dw

Podání (serve) - základní úder (2. nejdůležitější úder)

Podávat je výhodné z BH rohu a pozice nohou a těla závisí na druhu podání. Po provedném podání následuje okamžitý přesun do základního střehového postoje. Poté podle toho jak soupeř podání vrací, následuje další pohyb, aby byl následný úder zahrán ze správné pozice. Podání doporučuji trénovat s přesunem do základního střehového postavení. Pro dosažení velké rotace u FH podání je třeba mít zcela uvolněné zápěstí, které po zastavení pohybu předloktí pokračuje dál v pohybu se značným zrychlením. Pomocí zápěstí, tedy jen tím, že ho uvolníš nebo zpevníš, měníš rotaci míčku při stejném pohybu ruky. Přidáš-li k tomu ještě různá místa dopadu míčku na pálku (na konci hlavy největší rotace u držátka nejmenší rotace) získáš velkou pestrost podání, která všechna vypadají stejně, ale nejsou.

 • Podání hraj nízko nad síťkou. Míček udeř nízko nad stolem a těsně za koncovou čárou, aby dopadl na tvé polovině blízko síťky a 2x odskočil na soupeřově polovině stolu.
 • Maskuj rotace a naražená podání a střídej rotace a délku podání.
 • Sleduj, kde stojí soupeř, je-li hodně blízko u stolu, zahraj dlouhé rychlé podání a naopak.
 • Měj jedno krátké podání se silnou spodní rotací pro kritické okamžiky.
 • Podání s horní rotací je obtížné, zkoušej ho a snaž se, aby 2x odskočilo na soupeřově polovině. Jinak totiž bude následovat okamžitý útok soupeře.
 • Podání střídej. Nesnaž se v kritické chvíli zahrát podání s větším důrazem a rotací, v zápase hraj jen to, co máš natrénováno. Podání trénuj – nepotřebuješ spoluhráče.
 • Po podání proveď odskok do základní pozice.

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/how-to-serve/

http://metodika.ping-pong.cz/index.php/clanky-videa/uderova-technika/2-servis-jedna-doba.html

http://www.youtube.com/watch?v=PD02s8uTSzw

http://www.youtube.com/watch?v=KhAI64BtQ_c

Pink – pasivní (push) - základní úder

 • Základní postoj motorka.
 • Loket je pevný a mírně před tělem a u pasu, hraje předloktí.
 • Váhu přenášej při forehandu na pravou a při backhandu na levou nohu.
 • Pálka udeří míček zespodu a předloktí jde dopředu..
 • Po úderu zpevňovací poskok.

Pink – aktivní (push)

 • Základní postoj motorka.
 • Loket je pevný a před tělem, hraje předloktí a zápěstí.
 • Váhu přenášet při forehandu na pravou a při backhandu na levou nohu.
 • Pálka udeří míček zespodu a předloktí jde dopředu k síťce, zápěstí udělí rotaci.
 • Po úderu zpevňovací poskok.

Podrobně

Forhendový a bekendový pink jsou základní údery a bez jejich zvládnutí nikdy nedosáhneš dobré herní úrovně, proto jejich nácviku věnuj hodně pozornosti. Pomocí pinku se zvolňuje rychlost výměny kdekoliv a kykoliv není možné zaútočit. Všechny krátké pinky se provádějí s nakročením pravé nohy dopředu. Jedinou výjimkou je nakročení levou nohou jde-li míček krátce přes levou lajnu stolu. Míček je udeřen ihned po odskoku otevřenou pálkou. Jak otevřít pálku závisí na síle spodní rotace míčku. Silnější spodní rotace vyžaduje otevřenější pálku, aby míček přeletěl síťku. Snaž se držet míček nízko změnou úhlu pálky a rotace.

Forhendový pink: Umísti pálku trochu nahoru a dozadu, loket drž u pasu. Ohni zápěstí dozadu. Máchni dopředu se spodním pohybem a když se pálka dotkne míčku zahraj zápěstím, abys dodal pálce dodatečnou rychlost. Otevřenou pálkou lízni míček v jeho spodní polovině. Nejlepší je udeřit míček hned po odskoku. Nikdy nepinkej do míčku na vrcholu odskoku, protože míček vyskočí a bude dost vysoký, aby soupeř mohl zaútočit. Pokus se udeřít míček trochu vpravo a před tělem. Pokračuj dopředu k síťce a lehce dolu. Po úderu se vrať do základního postoje.

Bekendový pink: Umísti pálku lehce nahoru a dozadu blízko žaludku, zápěstí natáhni k tělu. V tomto okamžiku udeř míček přímo před tělelm a nezapomeň držet loket v pevné pozici blízko a mírně před tělěm, když předloktí a zápěstí jdou dopředu a dolu. Lízni spodní polovinu míčku a pokračuj předloktím dopředu k síťce. Po úderu se vrať do základního postoje.

Chyby: Přílišná síla úderu, předloktí nejde po  kontaktu s míčkem k síťce, nesprávný úhel pálky, loket není pevný, nesprávně přenášená váha.

http://metodika.ping-pong.cz/index.php/clanky-videa/uderova-technika/13-pink.html

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/backhand-push/

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/forehand-push/

 

Backhand drajv - základní úder (drajv, kontr, counter-hit, drive = používané názvy pro stejný úder)

 • Zahajovací pozice - základní postoj motorka, lokty mírně vpředu cca 25 cm od těla - pohodlná pozice
 • Pálku umísti naplocho před břicho - předloktí na 9 hodinu
 • Podle toho, kam chceš umístit míček, uprav postoj, vždy kolmo na požadovaný směr letu míčku.
 • Nastav úhel, veď pálku vpřed proti míčku - jdi mu naproti a udeř ho v nejvyšším bodě letu cca 25 až 30 cm před tělem. Pohyb pokračuje přirozeným phybem dopředu a mírně nahoru k síťce, Do pohybu zapoj zápěstí pro větší důraz. Koncová poloha pálky je mezi 12 a 1 hodinou. Loket je fixován.
 • A co dělá nehrající ruka? Zůstává v základní poloze, případně pomáhá zrcadlovým pohybem. Po úderu zpevňovací poskok.

Chyby: Míček není udeřen přímo – snaha vytahovat ho nahoru bez pohybu vpřed, ruka nesměřuje vpřed, ale nahoru, nesprávný úhel pálky.

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/backhand-counterhit/

http://metodika.ping-pong.cz/index.php/clanky-videa/uderova-technika/20-bh-kontradrajv.html

Forehand drajv - základní úder (drajv, kontr, counter-hit, drive = používané názvy pro stejný úder)

 • Zahajovací pozice - základní postoj motorka, pravá noha nakročí mírně vzad, 15 až 20 cm.
 • Fáze první - Vytočit mírně pravé rameno na pravou nohu. Loket hrající ruky mírně před tělem a cca 25 cm od boku těla - pohodlná pozice.
 • Při úderu tělo pevné a stabilní. Napřáhnout ruku (předloktí vodorovně na 3 hodinu rovnoběžně se stolem). Loket jde s tělem stále v přibližně stejné vzdálenosti, nesmí za tělo. Není třeba příliš vytáčet tělo a dělat velký nápřah, hraje havně předloktí.
 • Fáze druhá - nastavit úhel pálky, Pohyb pálky vpřed vodorovně. Míček udeřen v nejvyšším bodě letu před tělem v oblasti prsou. Loket se pohybuje jen mírně, aby byl pohyb přírozený.
 • Fáze třetí - Po úderu do míčku dotáhnout pálku před tělo do osy těla.
 • Fáze čtvrtá - Zpětný pohyb oblouček dolů - ruka je však stále nad rovinou stolu. Pohyb hrající ruky při drajvu připomíná obrácené písmeno „D“.
 • Nehrající ruka jen lehce pomáhá pohybem rotaci těla do základního postoje. Je uvolněná v základní pozici.
 • Zpevňovací poskok do základního postoje.
 • Pálka zůstává celou dobu nad úrovní stolu, loket zůstává cca 25 cm od těla, při úderu jde jen mírně vpřed.

Chyby: Míček není udeřen přímo – snaha vytahovat ho nahoru bez pohybu vpřed – ztráta síly úderu. Pálka není dotažena vpřed a nahoru do osy těla v závětečné fázi, ale je vedena naplocho před tělem, nesprávný úhel pálky vůči míčku, přetažení pálky za osu těla, nesprávný zpětný pohyb, neprovedení zpevňovacího poskoku, Míček udeřen příliš brzy (teprve stoupá) nebo příliš pozdě (už klesá). Příliš velký nápřah ruky a tatáčení těla ve snaze docílit silného úderu - ztráta kontroly. Spuštění pálky pod úroveň stolu po úderu. Nakročení pravé nohy dopředu před levou nohu při úderu nebo po úderu.

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/forehand-counterhit/

http://metodika.ping-pong.cz/index.php/clanky-videa/uderova-technika/38-fh-kontradrajv-2.html

Blok - Backhand block pasivní - základní úder

 • Základní postoj – motorka, velmi stabilní a pevný.
 • Stůj kolmo na zamýšlený směr letu míčku.
 • Pálka je před tělem cca 20 až 30 cm ve výši prsou.
 • Nastav – uzavři/otevři úhel pálky proti silnému/slabému topspinu.
 • Loket je pevný. ve stejné pozici jako při BH drajvu  tj. mírně před tělem a ve vdzdálenosti cca 25 cm od boku. Hraje jen předloktí. Zápěstí je pevné.
 • Udeř míček krátce shora dolů. Pokud miček lítá mimo stůl, uprav úhel pálky a uber na síle. Nesnaž se jen nastavit pálku bez pohybu, protože takto provedený blok má proti silným úderům menší kontrolu.
 • Po úderu zpevňovací poskok.

Chyby: Zápěstí není pevné, pohyb ruky nahoru nebo do strany, nesprávný úhel pálky, příliš síly, pálka není držena volně, pouhé nastavování pálky bez pohybu vpřed.

http://metodika.ping-pong.cz/index.php/clanky-videa/uderova-technika/21-bh-blok.html

Blok - Backhand block aktivní

 • Základní postoj – motorka, velmi stabilní a pevný.
 • Stůj kolmo na zamýšlený směr letu míčku.
 • Pravé rameno mírně vpřed. Tělo jde při úderu nahoru.
 • Nehrající ruka ukazuje místo úderu. Při úderu pomáhá pohybem zpět.
 • Loket je pevný. Hraje předloktí a zápěstí.
 • Zápěstím jdi pod míček a přetoč pálku nad míček. Předloktím jdi krátce shora dolů.
 • Hraj jemně, nedávej sílu.
 • Po úderu zpevňovací poskok.

Chyby: Nepevný postoj, loket není pevný, přílišná síla úderu, úhel pálky nesprávný.

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/backhand-block/

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/counter-spinny-topspin/

Blok - Forehand block pasivní - základní úder

 • Základní postoj – motorka, velmi stabilní a pevný, stejný jako u drajvu
 • Velmi krátký nápřah. Pokud miček lítá mimo stůl, uprav úhel pálky a uber na síle. Nesnaž se jen nastavit pálku bez nápřahu a pohybu vpřed, protože takto provedený blok má proti silným úderům menší kontrolu. Blok je krátký drajv.
 • Nastav – uzavři/otevři úhel pálky proti silnému/slabému topspinu.
 • Zápěstí je pevné.
 • Udeř míček krátce shora dolů. Nedávej téměř žádnou sílu.
 • Nehrající ruka je v základní pozici.
 • Po úderu zpevňovací poskok.

Forehand halfvoley – nahrazuje pasivní block

 • Základní postoj – motorka, velmi stabilní a pevný.
 • Nehrající ruka je v základní pozici jen mírný přirozený pohyb kopírující pohyb těla
 • Hrající ruka krátce napřáhne
 • Hraje zápěstí.
 • Míček udeř naplocho a přetoč pálku nad míček.
 • Nedávej příliš síly.
 • Po úderu návrat do základní pozice a zpevňovací poskok.

Chyby: Nepevný postoj, loket není pevný, přílišná síla úderu, úhel pálky nesprávný.

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/forehand-block/

Backhand flip (flick)  základní úder

 • Základní postoj motorka
 • Levá noha zůstává na zemi. Pravá noha nakročí za míčkem pod stůl.
 • Ruka a tělo nad stůl.
 • Udeř míček v nejvyšším bodě na plocho. Úhel pálky je nastaven podle rotace míčku - je uzavřený do horní rotace otevřený do pinku.
 • Úder je krátký a důrazný - minismeč.
 • Nezapomeň na pohyb nohou.

Chyby: Snaha udělit míčku horní rotaci - vytahování míčku, nesprávný úhel pálky, míček neudeřen naplocho a v nejvyšším bodě, snaha hrát i velmi nízké míčky s velkou rotací - raději zahrajte pink.

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/backhand-flick/

Backhand flip sidespin (flick) s boční rotací

 • Základní postoj motorka.
 • Levá noha nakročí ke stolu.
 • Pravá noha nakročí pod stůl.
 • Loket výrazně nahoru.
 • Pálku natočit svisle ke stolu přibližně vodorovně se síťkou, výchozí poloha pálky na úrovni pravé kyčle.
 • Zápěstí pod míček a udělit boční rotaci.
 • Předloktí se při úderu vytáčí dopředu a nahoru.
 • Levá ruka jde k pravé ruce a při úderu pomáhá, koncová poloha pálky po úderu je jako u BH  topspinu.
 • Po odehrání míče odskok do základní pozice.

http://metodika.ping-pong.cz/index.php/clanky-videa/uderova-technika/19-bh-flip.html

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/backhand-sidespin-flick/

Forehand flip (flick) - základní úder

 • Základní postoj motorka
 • Levá noha zůstává na zemi. Pravá noha nakročí za míčkem pod stůl.
 • Tělo nad stůl. Ruka s pálkou směřuje k míčku, hlava pálky míří k míčku . Po dosažení míčku uvolni co nejvíce sevření pálky, abys dosáhl pohyblivosti zápěstí. Otevři zápěstí a jdi pod míček.
 • Hraje hlavně zápěstí, předloktí jde nahoru, aby byl pohyb přirozený. Zahraj úder. Zápěstí v poslední chvíli zavři.  Pohyb se podobá chytání mouchy.

Chyby: Úder není krátký a rychlý, nepřetočení pálky nad míček včas, předloktí nejde nahoru. Otevřené zápěstí již v základním postoji, nedostatečné uvolnění zápěstí a zahrání míčku předloktím místo zápěstím.

http://metodika.ping-pong.cz/index.php/clanky-videa/uderova-technika/17-fh-flip.html

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/forehand-flick/

Topspin - trénuj vždy s trenérem nebo s kamerou, kontroluj provedení každých 10 až 20 úderů porovnáním s výukovým videem

Topspin proti bloku - základní úder

Topspin proti pinku – pohyb pálky zahajujeme níže -.základní úder

Topspin proti topspinu – pohyb zahajujeme výše, úhel pálky hodně uzavřený.

Backhand topspin (loop)

 • Základní postoj motorka - postoj stejný jako na forhendový drajv nebo topspin - pravá noha mírně vzadu.
 • Pálku držet volně.
 • Zahajovací pozice pálky vychází z drajvu.
 • Pravé rameno mírně dopředu a dolu.
 • Pálka jde k ose těla do výše kolen při topspinu do pinku (současně pomáhají nohy z mírného podřepu nahoru, tělo stále v nízké hrací rovině a mírném předklonu)  a do výše pasu při topspinu do bloku. Úhel nastavení pálky je shodný s úhlem pohybu ruky. Předloktí a zápěstí pod míček.
 • Loket je pevný v základní pozici jako u BH drajvu, Předloktí vpřed kolem lokte, zápěstí přejede vrchem přes míček a udělí rotaci, předloktí pokračuje vpřed jako u drajvu a vytáčí přes loket na pravou stranu. Pálka končí ve výši ramene a míří přibližně na pravý držák síťky (na 2. hodině).
 • Levá ruka pomáhá zrcadlovým pohybem (ruce rozpažují okolo pevných loktů).
 • Nohy pomáhají pohybem z mírného pokrčení nahoru překonat rotaci míčku, ze začátku stále kontroluj polohu trupu, aby byl v nízké hrací rovině a hlavně se nenapřimuj nebo dokonce nezakláněj - ztráta kontroly.
 • Zpevňovací poskok.

Chyby: Předloktí nejde vpřed, ale pouze se otáčí kolem loktu nahoru, zápěstí a předloktí nejde pod míček, zvedání - vystrkování loktu nahoru, nápřímení trupu těla po úderu nebo dokonce záklon. Pravá noha před levou. Pohyb vychází z ramene a hraje celá ruka tj. předloktí nejde kolem lokte vpřed. Tato chyba vede k zatnutí svalů v rameni a jejich přetěžování a rameno začne bolet.

http://metodika.ping-pong.cz/index.php/clanky-videa/uderova-technika/16-bh-topspin.html

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/backhand-topspin-against-backspin/

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/backhand-topspin-against-block/

Forehand topspin (loop)

Rozlišují se evropský a čínský topspin. Rozdíl je v tom, že čínský topspin se hraje bez pokrčení předloktí. Ruka je napřímená. To umožňuje větší švih a razanci. Evropský styl s pokrčenou rukou umožňuje rychlejší přípravu na další topspin.

 • Zahajovací pozice - základní postoj motorka. Loket mírně vpřed tělem a ve zdálenosti cca 25 cm.
 • Vytočit ramena na pravou nohu. Váha na pravé noze. Napřáhnout ruku, spustit předloktí (narovnat ruku v lokti) do výše mezi koleno a kotník při topspinu do pinku (backspin), do výše mezi kyčel a koleno při topspinu do bloku. Loket jde s tělem, nesmí za tělo.
 • Pohyb pálky v přímce dopředu šikmo nahoru za současného ohnutí ruky v lokti. Při topspinu do bloku je míček je udeřen před tělem v oblasti prsou v nejvyšším bodě letu, tím je dosaženo velké razance a míček lze snáze kontrolovat a umístit,  při topspinu do čopu je třeba počkat a udeřit míček na  začátku jeho sestupné dráhy. Čím je čop silnější, tím déle je možné počkat a nechat míček klesnout a topspin bude více narotovaný. Pozor! míček nenechávej spadnout příliš a zbytečně neodstupuj dozadu, mělo by to za následek zrtrátu kontroly a razance. Úhel páky je shodný s úhlem pohybu ruky po celou dobu úderu. Pohyb těla dopředu a přenesení váhy z pravé na levou nohu dává úderu razanci, pohyb ruky dává kontrolu.
 • Po úderu dotáhnout pálku do výše pravého obočí při topspinu do bloku a mirně nad hlavu při topspinu do čopu. Váha na levé noze. Dbejte na to, abyste pálku nepřetahovali přes osu těla.
 • Koncová poloha - pálka ve výši pravého obočí při topspinu do bloku, nad obočím při topspinu do čopu ve zdálenosti cca 25-30 cm od něho tak, aby předloktí svíralo s nadloktím pravý úhel stejně a tak svíralo pravý úhel nadloktí s trupem, když se zcela narovnáš - pravidlo dvou pravých úhlů.
 • Nehrající ruka při nápřahu ukáže na místo úderu a při úderu pomáhá zpětným pohybem rotaci těla
 • Zpět do základního postoje a zpevňovací poskok.

Chyby: Míček udeřen naplocho jako při drajvu, snaha vytahovat ho nahoru bez pohybu vpřed – ztráta síly úderu, ramena nevytočena na pravou nohu, váha těla nepřenesena správnou nohu, pálka nesměřuje v přímce šikmo vzhůru, předloktí nespuštěno, pálka nedotažena do výše pravého obočí, ale je vedena naplocho před tělem, pálka je přetažena přes osu těla, nedodržení pravidla dvou pravých úhlů, pálka je přitažena až k hlavě nebo vysoko nad hlavu, vystrkování loktu vpřed - nadloktí nesvírá s trupem pravý úhel, záklon těla, loket namáčknutý na bok, nesprávný zahajovací postoj - pravá noha není pokrčena (je propnuta) nebo není mírně vzadu. Nesprávný koncový postoj - váha není na levé noze, levá noha není mírně pokrčena, tělo není rovoběně se stolem, napřímené nebo zakloněné tělo a pálka nedotažena do koncové polohy. Po úderu přílišné přetočení doleva a pravá noha nakročí dopředu před levou nohu (další topspin nepůjde dobře zahrát). Neprovedení srovnávacího poskoku. "Zapomenutá" levá ruka před tělem, nenapomáhá rotaci těla a plete se hrající ruce. Při topspinu do pinku příliš velká síla úderu, miček není podržen na pálce a není mu udělena potřebná rotace a výška. Místo natočení ramen a trupu zastrčení lokte hrací ruky za tělo.

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/forehand-topspin-against-block/

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/forehand-topspin-against-backspin/

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/topspin-to-topspin/

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/sidespin-forehand-topspin/

čínský topspin v podání Ma Lin   http://www.youtube.com/watch?v=dxmZzurOhf8

porovnej s evropským stylem      http://www.youtube.com/watch?v=VWo0r0Cz9DQ

A trochu pohybu a topspinu nakonec

https://www.youtube.com/watch?v=8XSv6UK2CMI

Čop - Backhand chop - základní úder

 • Základní postavení.
 • Levá noha úkrok vzad.
 • Ramena natočit na levou nohu, váha je na levé noze – stojíme pravým bokem ke stolu.
 • Pálka směřuje přes osu těla k levému rameni cca do výše hlavy.
 • Úder vedeme shora dolu směrem pod stůl jako když sekáme.
 • Stojíme tak, aby se míček rozbalil a udeřili jme ho na začátku jeho sestupné dráhy.
 • Míček udeříme před tělem přibližně v úrovni prsou až břicha.
 • Po odehrání míčku se vrátíme do základního postoje.
 • Zpevňovací poskok.

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/backhand-chop/

Čop - Forehand chop - základní úder

 • Základní postavení.
 • Pravá noha úkrok vzad.
 • Ramena natočit na pravou nohu, váha je na pravé noze – stojíme levým bokem ke stolu.
 • Pálka nahoře ve výši hlavy.
 • Úder vedeme shora dolu směrem pod stůl jako když sekáme, prudké míče sekáme vertikálně, lehčí míče sekáme s pohybem vpřed a více pod míček.
 • Stojíme tak, aby se míček rozbalil a udeřili jme ho na začátku jeho setupné dráhy.
 • Míček udeříme před tělem přibližně v úrovni prsou až břicha.
 • Po odehrání míčku se vrátíme do základního postoje.
 • Zpevňovací poskok.

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/forehand-chop/

Lobovaná obrana  (pěkné na pohled a někdy i účinné)

 • Základní postavení dále od stolu.
 • Míček bereš vrchem a vracíš vysokým obloukem k zadní čáře soupeřovy poloviny.
 • Zápěstím přidáváš rotaci.
 • Míček udeříš před tělem ve výši prsou až břicha
 • Zpevňovací poskok

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/lob/

Smeč (Smash)

Při smeči FH dbej na přenesení váhy z pravé nohy na levou a polož se do úderu tělem. Pokud budeš hrát jen rukou nebo nepřeneseš váhu těla na levou nohu, úder nebude mít razanci a kontrolu a nedokážeš se trefit na stůl. Smeč z BH nehraj a oběhni to na FH.

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/backhand-smash/

http://www.pingskills.com/table-tennis/strokes-and-technique/forehand-smash/

Na základě informací z webů PingSkills.com, webu ČAST, tréninku pod vedením trenéra a vlastních zkušeností zpracoval do zkrácené ucelené formy Štefan Madarász.

 
© stolni-tenis.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma