slogan webu - změňte či smažte dle uvážení
Navigace: Stolní tenis > Herní styly

Herní styly

To, co dělá stolní tenis zábavným, jsou herní styly. Každý hráč si zvolí styl, který mu jde nejlépe a se kterým dosahuje nejvíce vítězství. Tomuto stylu přizpůsobí dřevo a potahy. Zápas je tak střetnutí herních stylů a vyhrává ten,  jehož herní styl je účinější nebo lépe zvládnutý. Proto mě zaujal článek Samsona Dubina z USA, který jsem pro vás volně přeložil a doplnil o styl útočníka materiálem. Pro úplnost jsem uvedl i styl začátečníků založený pouze na pinku. 

Topspinář

Jak hraje topspinář? Obvykle podává krátce a čeká na delší pink, aby mohl zaútočit. Jakmile zaútočí, topspinuje až do konce výměny. Dostane-li se topspinář do defenzivy, zpravidla hraje z BH blok a z FH kontratopspin.

Jak hrát proti topspináři? Je třeba mu zabránit ve využívání jeho nejsilnější zbraně – topspinu. Čop, blok a lob pravděpodobně nebudou jeho nejsilnější údery. Je třeba podávat krátce a jít první do útoku a zatlačit topspináře do obrany. Pokud topspinuješ nedůrazně, netopspinuj do soupeřova silného FH. Pokud otvíráš výměnu topspinem do pinku, topspinuj na střed nebo do BH, tam bude nejslabší místo. V průběhu výměny překvap topspinem široce ven ze stolu do FH a následně do BH ke koncové čáře a opět široce ven ze stolu.

 • Podávej krátce
 • Vracej krátce
 • Útoč první
 • První útok směřuj na tělo nebo do BH
 • Mnohem častěji hraj do soupeřovy slabší strany
 • Při FH kontratopspinové výměně zahraj překvapivě do BH

Blokař

Blokař má hru založenou na jistotě a umístění. Jeho cílem je vrátit vše a udržet míček ve hře do doby, než soupeř chybuje.
 
Co hrát proti blokaři? Servis k zadní čáře, dlouhý pink a topspin k zadní čáře. Tím, že hraješ dlouhé míče, eliminuješ nejsilnější zbraň blokaře – blokovat ze strany na stranu ven ze stolu tzv. úhly. Neměj strach z prvního útoku, který pravděpodobně nebude dostatečně agresivní a půjde odvrátit. Rovněž práce nohou u blokaře nebude jeho silnou stránkou. Hraj do slabší strany. Blokař bude mít jednu preferovanou stranu pro útok, kterou musíš odhalit. Slabší stranou se myslí, že útok je slabší. Blokař bude mít pravděpodobně na slabší straně anťák, sendvič nebo pomalejší soft. Má-li sendvič, lze očekávat útok drajvem do krátkého topspinu, který bude hrán široce do strany a bude hodně nepříjemný. Proto musí být topspin dlouhý.

 • Podávej dlouze do slabší strany – eliminuješ úhly
 • Pinkej dlouze, abys dostal zpět dlouhý míč.
 • Topspinuj dlouze k zadní čáře, odtlač blokaře od stolu
 • Zkontroluj si typ potahů u protihráče
 • Odhal slabší stranu protihráče
 • Hraj kontraútok proti slabému otevření výměny

Čopař

Co chce hrát čopař? Chce držet míček nízko se silnou spodní rotací a to tak dlouho, dokud nebudeš chybovat. Chce tě unavit. Nechce útočit, ale někdy, zejména pokud jsi unavený, zaútočí. Pohyb čopaře je výborný ze strany na stranu a snadno dosáhne na míče hrané hluboko do rohů stolu.

Co hrát? Je třeba být trpělivý a vybrat si správný míček pro útok. Čopař může mít na BH trávu. Vždy si nech ukázat, jakými potahy soupeř hraje. Pokud se ti podaří vyvarovat se vlastních chyb, donutíš čopaře k útoku nebo naopak k co nejnižším čopům, a tím u něj bude větší pravděpodobnost chyby. Pokud budeš útočit ze strany na stranu, budeš zmaten útokem do materiálu, jednou materiál jednou soft. Místo toho je lepší útočit na jednu stranu (do trávy) a měnit délku úderu. Pamatuj si, že hra musí vyhovovat tobě. Pokud čopař nemá dobrý útok, podávej dlouze a pak začni útočit na tělo a do jedné strany.

 • Buď trpělivý a počkej si na správný míček k útoku
 • Používej jednoduchá dlouhá podání do trávy s malou spodní nebo žádnou rotací
 • Zaútoč silně, když je vhodná příležitost
 • Při útoku do trávy drž jednoduchou hru - jednou topspin, jednou pink
 • Umísťuj míčky do prostoru lokte hrající ruky
 • Donuť soupeře k pohybu od stolu a ke stolu

Hráč s materiálem (tráva/antitopspin)

O co mu jde? Chce použít tvoji rotaci, aby tě zmátl. Anťák a dlouhá tráva nevytváří vlastní rotaci. Soupeř chce zesílit tvoji rotaci, nebo ti vrátit zpět boční rotaci a udržet tě při topspinování a náročném pohybu, dokud neuděláš chybu.

Co je třeba hrát? Hraj jednoduše. Podávej dlouze, bez rotace nebo jen s malou rotací. Tak se ti vtátí míček, do kterého bude snadné zaútočit. Zdá se to snadné a je to snadné.  Míčky z anťáku a trávy nemají dlouho letovou křivku a soupeř bude mít problém zahrát dlouze a nízko. Aby míček z anťáku a trávy byl dlouhý a překonal síťku, je třeba ho zahrát vyšší. Pokud bude nižší, dopadne na střed stolu do ideální pozice pro tvůj útok. Tráva a anťák nemají schopnost trvalého jistého útoku a rovněž nemají přilnavost pro zatočení míčku ven ze stolu. Pokud soupeř tvůj útok čopne trávou, zahraj pink. Pokud bys pokračoval v topspinovém útoku, spodní rotace by se neustále zesilovala a pravděpodobnost, že budeš chybovat bude větší. Pamatuj si, že pokud topspinuješ, vrací se ti z anťáku a trávy spodní rotace.

 • Hraj jednoduše, nedávej falše
 • Podávej dlouze bez rotace do materiálu
 • Pinkej dlouze
 • Drž se pravidla jeden topspin – jeden pink, neútoč často dvěma následnými topspiny 
 • Zaútoč silně, když je k tomu příležitost
 • Tráva a anťák nejsou matoucí, jen hrají jinak než softy

Hráč jedné strany

Co chce hrát? Chce co nejvíce skrýt svou slabší stranu. Někdy bude mít slabší strana pálky vroubky nebo anťák.

Co hrát? Rozpoznej slabou stranu. Jednostranný hráč je hráč, který má silný FH a slabý BH nebo naopak. Prvním vodítkem, jak rozpoznat silnější stranu je postavení. Jsou-li nohy rovnoběžně se stolem je silnější BH. Je-li pravá noha (u praváka) výrazně (ne jenom mírně) vzadu bude silnější FH. Hrát proti tomuto stylu může způsobit pocit marnosti. Například hra proti BH blokaři. Bez ohledu na to, co hraješ, soupeř jen blokuje a pinká po celém stole. Musíš tvořit hru od servisu do prvního útoku. Například zahraj krátké podání do FH a potom zaútoč dlouze a ven ze stolu do BH. Nebo naopak. Při delších výměnách hraných do BH a FH a ven ze stolu bude pro soupeře obtížnější přemístit se do správné polohy pro úder. Je pravděpodobné, že soupeř bude mít na pálce materiál. Dávej pozor na otáčení pálky.

 • Rozpoznej slabou stranu
 • Zkontroluj, zda má soupeř na pálce materiál
 • Sleduj otáčení pálky
 • Nuť soupeře používat slabší stranu – hraj dlouhou hru
 • Odtlač soupeře od stolu
 • Hraj dlouhé výměny

Univerzální hráč

Co chce hrát? Univerzál má jistotu v pinku, bloku a útoku. Jeho cílem je držet dlouhé výměny jakýmkoliv způsobem, dokud mu nenabídneš snadný míček. Často hledá tvoje slabiny a do těch hraje.

Co hrát? Zjisti, jaký styl na něj platí. Ačkoliv univerzál ovládá přiměřeně všechny styly, bude jeden, kterým získává nejvíce bodů. Buď trpělivý a počkej si na útok do třetího míčku. Zaměř se na údery, kde máš aspoň 90% úspěšnost současně s dobrým umístěním a pestrostí. Pokud univerzál změní hru a začne vyhrávat, můžeš podle toho dočasně změnit styl.

 • Zjisti, kterým stylem získává soupeř body
 • Hraj pestrou hru založenou na dobrém umístění míče
 • Hraj na jistotu a čekej s útokem do nahraného míčku
 • Buď připraven na soupeřovu změnu taktiky.
 • Přizpůsob svou taktiku vývoji hry
 • Dobře si uvědomuj silné a slabé stránky své hry

Útočník sendvičem

Co chce hrát? Soupeř chce hrát rychlé útoky nad stolem. Je jedno, jestli útočí první nebo ne. Chce rychle ukončit výměnu útokem hned po odskoku míčku.
 
Co hrát? Servis dlouhý nebo krátký podle toho jestli flipuje nebo topspinuje. Klíčové je nezahajovat výměnu pomalým nedůrazným topspinem doprostřed stolu. Pokud tak zahraješ, bude hrát sendvičem prudký kontr, na který se těžko správně postavíš. Je třeba hrát dlouhý topspin nebo pink k zadní čáře. Taková hra bude soupeři se sendvičem dělat problémy, protože sendvič maže rotaci a míček bude hůře kontrolovatelný a bude muset být zahrán výše, což bude dobré pro tvůj útok. Tohle je důvod, proč je ve světové špičce mužů málo útočníků hraje se sendvičem. Pokud hraješ dlouhé topspiny ze strany na stranu, soupeř se sendvičem musí dále od stolu a tím je eliminována síla sendviče, protože s ním nejde s jistotou útočit z větší vzdálenosti od stolu.

 • Útoč silně a dlouze k zadní čáře
 • Pinkej dlouze
 • Zaútoč do slabě rozehrané výměny
 • Topspinuj k zadní čáře
 • Hraj míčky široce ven ze stolu
 • Snaž se soupeře odtlačit od stolu

Údržbář

Co chce hrát? Údržbář chce útočit FH blízko stolu jako první. Pokud nemůže zaútočit první, dlouze pinká do jednoho nebo druhého rohu. Tvůj útok odvrací svým rychlým BH blokem, aby tě rozpohyboval. Neodstupuje od stolu, aby topspinoval, zůstává blízko u stolu a blokuje BH. Pokud uděláš chybu a zvedneš míček, zaútočí zpravidla drtivým FH drajvem nebo razantním topspinem. Z BH útočí jen výjimečně.

Co hrát? Údržbář není schopen topspinovat BH. Pokud dlouze pinkneš do BH dostaneš zpět pravděpodobně dlouhý pink. Pokud údržbář nemá účinný flip, podávej krátce do BH a do strany s největší možnou spodní rotací. Jak začne výměna, zaútoč topspinem do FH dlouze a ven ze stolu. S cílem odtlačit soupeře od stolu a zbavit ho možnosti kontrolovat hru BH. Další variantou, zejména je-li soupeř pomalejší na nohy, je zahrát velmi krátký servis se spodní rotací do FH a ven ze stolu a následně dlouhý topspin nebo flip k zadní čáře do BH rohu. Pokud soupeř vrátí slabě, zaútoč drtivě do FH. Údržbáře neupinkáš, jedinou účinnou zbraní je promyšlený a umístěný útok.

 • Útoč dlouze do FH a ven ze stolu
 • Pinkej dlouze do BH
 • Podávej krátce s horní rotací
 • Podávej do BH těsně za síťku se silnou spodní rotací a ven ze stolu
 • Během výměny hraj široce ze strany na stranu a dlouze, abys soupeře odtlačil od stolu
 • Pokud má soupeř na pálce materiál, sleduj otáčení pálky

Útočník materiálem

Co chce hrát? Útočník materiálem má zpravidla na BH sendvič nebo polotrávu a chce tě materiálem přimět udělat hybu a následně zaútočit FH do zvednutého míčku. Útočník materiálem hraje blízko u stolu. I když útočník materiálem útočí většinou FH - stranou, na které má soft, je třeba dát si pozor i na BH, protože tím útočí drajvem do slabého topspinu nebo čopu. Občas zahraje materiálem i topspin, aby tě překvapil. Občas otočí pálku, aby tě zmátl, ale naštěstí při hře u stolu to nemůže dělat příliš často. Pokud ho však zatlačíš dál od stolu, zapojí do své obrany i otočení pálky.

Co hrát? Útočníci materiálem jsou na regionální úrovni většinou starší hráči, kteří nestíhají topspinovou hru, protože jsou už pomalí na nohy a nemají dostatečnou fyzičku. Mají však dobře zvládnutou techniku, taktiku hry, hrají zejména hlavou a zvládají pohyb blízko stolu. Hra útočníka materiálem stojí na agresivní hře blízko stolu a dominantním závěrečném úderu. Útočník mateiálem se nerad pouští do dlouhých topspinových výměn a do topspinu se snaží hrát důrazný rychlý umístěný blok nebo drajv s využitím energie míčku od soupeře. Jenoznačná taktika je hrát jako proti sendviči a vyvarovat se slabých úderů do dominantního FH. Rozhodující ve hře proti útočníkovi s materiálem je útočit první topspinem dlouze a široce ven ze stolu. Dlouhou topspinovou hrou eliminuješ sílu sendviče a využiješ pomalých nohou a slabší fyzičky soupeře. Při útoku zvaž, zda jsi chopen reagovat na změnu rotace při hře BH/FH. Pokud ano, hraj dlouze BH/FH široce ze stolu. Starší soupeř se unaví a tím ztratí jistotu. I když budeš prohrávat na sety 2:0 a ve třetím setu soupeř povede, máš při aktivní hře stále velkou šanci zápas zvrátit. Útočníka materiálem neupinkáš. Jakmile zjistí, že neútočíš, počká si na ten nejlepší míček k útoku, který bude drtivý.

 • Podávej dlouze do sendviče – eliminuješ úhly, do softu podávej krátce na dva odskoky
 • Pinkej dlouze do sendviče, abys dostal zpět dlouhý míč.
 • Topspinuj dlouze k zadní čáře
 • Zkontroluj si typ potahů u protihráče
 • Odhal slabší stranu protihráče
 • Hraj kontraútok proti slabému útoku soupeře při otevření výměny
 • Odtlač soupeře od stolu a nuť ho pohybu hrou široce ze stolu BH/FH
 • Hraj dlouhé topspinové výměny a snaž se soupeře unavit

Pinkálista

Co chce hrát? Chce stále pinkat krátkou hru a tak přimět soupeře k chybě. Neutočí. K pinkání se někdy v průběhu hry uchylují i pokročilejší hráči. Ti ale pinkají proto, že číhají na vyšší míček nebo dostatečně dlouhý, aby mohli zaútočit s maximální jistotou.

Co hrát? Tento styl je styl začátečníků. Při pinku měň čop s nárazem.
Počkej si na zvednutý nebo dlouhý míček a zaútoč.

Herní styly podle fyzické náročnosti a požadavků na rychlou práci nohou

1. topspinář  2. čopař 3. univerzální hráč 4. hráč jedné strany 5. útočník materiálem, útočník sendvičem, údržbář 6. blokař,  pinkálista

Podmínkou pro úspěšné využití zvoleného herního stylu je schopnost útočit nebo využít chyby soupeře a zaútočit. Pasivní hrou bez útoku se nevyhrává. 

Na základě článku  od Samsona Dubina (USA) volně přeložil a doplnil poznámkami Štefan Madarász

 
© stolni-tenis.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma