slogan webu - změňte či smažte dle uvážení
Navigace: Stolní tenis > Jak na trávu a antispin

Jak na trávu a antispin

Převzato od Grega Lettse, volně přeloženo a doplněno poznámkami.

Greg vysvětluje chování trávy a antispinového potahu pomocí animace. Softová "normální" pálka je vpravo. Nastuduj chování trávy a antispinu a porazíš snadno hráče, kteří hrají s materiálem, aby maskovali nedostatky v technice nebo myslí, že získají snadno body.

S hráči, kteří hrají s trávou proto, že vyhovuje jejich pojetí hry a umí to s ní, budeš muset postoupit tuhý boj plný trpělivosti a odvahy k útoku, protože travaře zpravidla neupinkáš.

Antispin pracuje podobně jako tráva, koukni na obrázky. Proto jsem text u antispinu nepřekládal zvlášť.

http://www.gregsttpages.com/articles3/53-articles/long-pimples/87-long-pimples-for-beginners

http://www.gregsttpages.com/articles3/54-articles/antispin/88-antispin-for-beginners

Hra proti materiálu je noční můrou pro mnohé hráče hrajícími s normálními softovými potahy. Mnohdy je slyšet nelichotivá slova na adresu hráčů s materiálem, protože hra proti nim je úmorná. Hráči s materiálem jsou terčem posměchu a dokonce někteří spoluhráči s nimi odmítají hrát. Jsou-li potahy schválené a nalepeny v souladu s pravidly je na každém hráči se softovými potahy, aby se proti materiálovým hráčům naučil hrát. Toho lze dosáhnout jen tréninkem právě s těmito hráči.

Servis proti hráči s trávou a antispinem by měl být krátký (minimálně dva odskoky na soupeřově polovině) a s malou rotací nebo i žádnou (“dětský servis“). Snaž se servis z trávy a antispinu vracet vrchem s malou horní rotací. Vyhni se stereotypu a hraj pestrou hru, střídej tempo, údery s rotací a bez rotace, údery delší a kratší, využívej celou plochu stolu. Příprav si pečlivě a trpělivě závěrečný úder. Tráva a antispin pracuje rozdílně než hladké potahy, ale vždy stejně. Vryj si do paměti, jak tráva a antispin pracuje.

Poznámka k servisu: Vždy záleží na úrovni soupeře a jaký další úder chceš zahrát. Pokud chceš zaútočit topspinem je vhodné podání se spodní rotací. Hráč s trávou má tři možnosti zahrát pasivně pink - vrátí se míček s horní rotací, do delšího je snadné zaútočit topspinem nebo drajvem. Pokud zahraješ kratší podání se spodní rotací a soupeř s trávou krátce pinkne, lze flipovat. Je třeba mít na paměti třetí možnost, že lepší hráči budou vracet dlouhá podání se spodní rotací aktivně topspinem a to buď trávou nebo si oběhnou na FH. Do krátkého podání se spodní rotací do trávy půjdou flipem.

Pokud travař odvrátí topspinový útok trávou, pinkni do trávy a následně hraj opět vrchem.

Je třeba vyzkoušet, co na soupeře platí. Důležité je nehrát servis se složenou rotací - boční a spodní, boční a horní nebo jen boční, potože zkušeněnjší hráč s trávou ti ji vrátí zpět a v opačném směru a tobě míček z pálky uletí.

Čop proti tvému topspinu  –  dostaneš zpět silný backspin (čop)

Zahraješ-li topspin a soupeř s trávou nebo antispinem zahraje čop, vrátí se ti backspin (čop) s rotací závisející na síle tvého topspinu. Čím silnější byl tvůj topspin, tím silnější čop z trávy a rotace je také tím větší, čím je pálka travaře otevřenější. Hrát musíš buď čop anebo topspin proti čopu. Opakuj si:  Já topspin – soupeř čop – já čop nebo topspin proti čopu.

Čop proti tvému backspinu (čopu) –  dostaneš zpět topspin

Zahraješ-li čop a soupeř s trávou nebo antispinem zahraje taky čop, dostaneš zpět topspin. Když to vrátíš čopem, půjde míček vysoko anebo přímo za stůl. Čím je tvůj čop silnější – má větší rotaci, tím silnější topspin dostaneš zpět. Tahle vlastnost mate útočníky, je třeba si stále opakovat já čop – soupeř čop – já topspin, flip, drajv nebo blok. Zahrát tedy můžeš vrchem. Je vhodné střídat topspin s blokem bez rotace, měnit sílu úderu a využívat celý stůl.

„Travní nebo antispinový topspin” proti tvému backspinu (čopu) – dostaneš zpět topspin

Když tráva nebo antispin zahraje proti tvému čopu vrchem stylem jako se hraje topspin, výsledkem bude topspin s trochu větší rotací, než měl tvůj čop. Opakuj si Já čop – soupeř topspin – já topspin nebo blok.

„Travní nebo antispin topspin" proti tvému topspinu – dostaneš zpět backspin

A jak to je, když travař zahraje proti tvému topspinu „travní“ topspin? Přiletí ti backspin tedy čop. Pokud proti němu zahraješ jako proti softu silnější topspin do bloku nebo blok s uzavřenou pálkou, půjde to do sítě. Je třeba zahrát čop nebo topspin do čopu. Opakuj si já topspin – soupeř topspin – já čop nebo topspin do čopu.

Důrazný blok proti tvému silnému topspinu – dostaneš zpět slabý backspin

Výraznou vlastností trávy stejně jako antispinu je eliminovat rotaci. Zahraje-li soupeř s trávou nebo antispinem proti tvému silnému topspinu přitlačený blok nebo drajv, vymaže velkou část rotace a tobě se vrátí slabý backspin nebo i míček bez rotace, který se vlní jako had. Když soupeř do míče silně udeří, smaže téměř všechnu rotaci, a když jen pasivně nastaví blok, ponechá míčku část jeho rotace. Já silný topspin - soupeř blok - já drajv do míčku bez rotace/ topspin do čopu podle toho kolik zbylo rotace nebo je-li dost backspinu tak i čop. Pozor, mějte na paměti, že míček ztratil rotaci a je obtížnější ho kontrolovat. Při příliš silném úderu půjde míček za stůl.

Důrazný blok proti tvému silnému čopu – dostaneš zpět slabý topspin

Zahraje-li soupeř s trávou proti tvému silnému čopu přitlačený blok nebo drajv, vymaže velkou část rotace a tobě se vrátí slabý topspin nebo i míček bez rotace. Když do míče silně udeří, smaže téměř všechnu rotaci, a když jen pasivně nastaví blok, ponechá míčku část jeho rotace. Já silný čop - soupeř blok  - já drajv do míčku bez rotace nebo topspin do bloku podle toho kolik zbylo rotace.

Výklad Grega Lettse volně přeložil Štefan Madarász.

 

 
© stolni-tenis.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma