slogan webu - změňte či smažte dle uvážení
Navigace: Stolní tenis > Pravidla - stručně

Pravidla - stručně

Před účastí v soutěži nebo na turnaji je třeba se seznámit se základními pravidly a respektovat je. Pokud hráč hraje a chová se v souladu s pravidly nelze ho kritizovat a nebo mít nesportovní poznámky.

Pálka
Před zahájením zápasu má soupeř právo prohlédnout si s jakými potahy hraješ. Je tvou povinností mu ukázat pálku z obou stran a z boku a to tak, aby rozeznal označení potahů a viděl, zda hraješ s houbou nebo bez ní.

Zahájení hry

Hra se zahujuje podáním. Podávající hráč musí umožnit protihráči zaujmout střehové postavení. Na nižší úrovni se někteří hráči snaží podávat "překvapivě" a nepočkají až protihráč zaujme střehové postavení. Pokud se protihráč nesnaží takový servis příjmout a upozorní na to, že mu nebylo umožněno postavit se do střehového postavení a že nebyl připraven ke hře, podání se opakuje.

Podání
Při začátku podání musí míček ležet volně a nehybně na ploché, otevřené dlani volné ruky podávajícího za koncovou čarou a nad úrovní hrací plochy.  Podávající hráč pak nadhodí míček z dlaně volné ruky vzhůru přibližně svislým směrem, aniž mu udělí rotaci, a to tak, aby míček byl nadhozen nejméně 16 cm vysoko a pak padal, aniž by se čehokoli dotkl dříve, než jej hráč udeří. Když míček padá, udeří jej podávající tak, aby se nejdříve dotkl vlastní poloviny hrací plochy a po dopadu přeskočil "přes síťku" nebo "kolem ní" na polovinu přijímajícího hráče; při čtyřhře se míček musí nejdříve dotknout pravé čtvrtiny hrací plochy na straně podávajícího a pak pravé čtvrtiny hrací plochy na straně přijímajícího. Míček i pálka musí být nad úrovní hrací plochy od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen. V okamžiku, kdy hráč udeří míček při podání, musí být míček za koncovou čarou hrací plochy podávajícího; míček přitom nesmí být od síťky dále než ta část těla podávajícího (vyjma jeho paže, hlavy nebo nohy), která je nejdále od síťky. Jestliže podávající hráč jasně nevyhoví požadavkům správného podání, rozhodčí hráče nebude napomínat a přijímající získá bod při prvním i při všech dalších případech. Rozhodčí může výjimečně upustit od přísného dodržení předepsaného způsobu podání, jestliže je před začátkem hry upozorněn, že v tom hráči brání tělesná vada.

Dotkne-li se při podání míček síťky a je-li podání jinak zahráno správně, podání se opakuje.

Princip hry
Míček musí být po podání nebo po vrácení podání udeřen tak, aby letěl "přes síťku" nebo "kolem ní" a dotkl se soupeřovy poloviny hrací plochy buď přímo nebo po doteku "síťky".

Hra spočívá ve snaze vrátit míček na polovinu soupeře. Míček přitom nesmí proletět mezi síťkou a hrací deskou. Pokud se na polovinu soupeře netrefíš, získává bod soupeř a naopak. Míček lze zahrát pálkou. Pokud neúmyslně zahraješ částí ruky držící pálku až po zápěstí, nebo míček sklouzne po prstu na pálku – tzv. dvoják, tak je to v souladu s pravidly a míček platí. Nehrající ruka se nesmí dotkout hrací desky. Hráč se nesmí dotkout síťky pálkou nebo jakoukoliv částí těla nebo oděvu. Hráč nesmí při dotyku jakoukoliv částí těla nebo oděvu pohnout stolem.

Hraje se na lichý počet setů 3, 5 nebo 7. Vyhrává ten, kdo dosáhne první 2, 3 nebo 4 vítězných setů. Set se hraje do 11 a rozdíl musí být o dva míčky. Pokud při dosažení 11 bodů není rozdíl o dva míčky hraje se dále dokud není rozdíl dva míčky. Podání se střídá po dvou a od stavu 10:10 po jednom.

Omyly
Při omylu v pořadí stran v podání nebo změně stran, dojde ihned, jakmile je omyl zjištěn k nápravě. Odehrané míčky do okamžiku zjištění omylu platí.
Pokud při čtyřhře zahraje na podávající straně hráč, který nemá podávat, je to bod pro soupeře.

Přestávky a oddechový čas
Mezi jednotlivými zápasy má hráč právo na 5 minutovou přestávku. Po vyhlášení zápasu se hráč musí dostavit do 5 minut. Mezi zápasy je tedy přestávka minimálně 10 minut, pokud hráč možnosti využije.
Mezi jednotlivými sety je přestávka 1 minuta, je jedno jestli hráč využije možnosti konzultace s trenérem a nebo si jen minutu odpočine.
Po 6 odehraných míčcích má hráč právo otřít se ručníkem. Otřít se může i při změně stran v pátem setu. Hráč má možnost využít jednou za zápas svůj oddechový čas v délce 1 minuty.
Pokud soupeř využívá přestávky a oddechový čas podle pravidel, je tvou povinností přestávky respektovat.

Chování
Je nepřípustné používat vulgární slova, posmívat se soupeří a mít nesportovní poznámky na jeho adresu nebo na adresu jeho doprovodu. Není dovoleno kopat do ohrádek, úmyslně ničit míčky a demolovat zařízení herny. Pokud si hráč úmyslně poškodí pálku nevhodným zacházením, není dovoleno si ji v zápase vyměnit.

Umění příjmout porážku
Soupeři si po odehraném zápase podají ruku a podají ruku rozhodčím. Hráč, který prohraje je povinen porážku unést a chovat se sportovně. Ten, kdo nedokáže přijmout porážku, si nezaslouží vyhrát. Nicméně je vhodné dát soupeři najevo, že dnes jsem sice prohál, ale už se těším na další zápas, soupeře se nebojím a udělám všechno proto, abych ho příště porazil.

 
© stolni-tenis.zacit.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma